podjetništvo, mikroskop, delo

Podjetništvo med mladimi – premalo izkoriščena priložnost

Želja mlade generacije, da postane čim prej in čim bolj ekonomsko neodvisna, se je z vstopom Slovenije v EU še okrepila. Osebni stik s prebivalci drugih držav, odprte meje, možnost izmenjav, dostopnost potovanj, predvsem pa stik s celim svetom preko...

Ekskluzivno za naročnike

Možina, Makarovič
Enaki vatli za vse
11. 6. 2024 ob 13:08