Na pot! Že, a za kom kot posamezniki in kot narod?

Vsak, kdor se odpravlja na pot – še posebej, če je neznana – mora opraviti številne obveznosti, s katerimi se bo nanjo dobro pripravil. To pripomore, pripomore k čim manj nejasnostim ter da vse poteka kot bi moralo. Sami se...

Življenje, ki je vredno življenja

Skorajda za vsako stvar lahko trdimo, da ima dve plati. Ali pa, če ste med srečneži in ste kdaj osvojili kakšno medaljo, ima tudi vsaka medalja dve plati. Celo vsaka beseda, pogled, trenutek in še marsikaj drugega – če ne...

Skušnjava še ni greh, vdati se ji, pa je

V življenju se srečujemo s številnimi izzivi in z možnostmi na vseh možni področjih, torej tudi na duhovnem. Zdi se mi, da je prav na duhovnem področju v zadnjem času – pa ne samo v zadnjem - toliko izzivov predvsem...

Naj bo da res da in ne res ne

Radikalnega stališča kot sta, ali pa kot je da-da in ne-ne, kar je več, je od hudega, danes nihče rad ne sliši, kaj šele, da bi to sploh podpiral ali si zanj prizadeval. Vse v življenju ima namreč vsaj nek...

Mir ljudem na Zemlji

Obhajamo prvo nedeljo v novem letu, letu 2017, ki je posvečena prazniku Marije, Božje Matere, hkrati pa je to tudi prepotrebno izpostavljeni dan miru. Miru si vsi želimo, in upam si trditi, da si je v tem vsako človeško srce...

Želja Janeza Krstnika, da bi bil uslišan

Veliko je načinov, s katerimi ljudje izražamo svojo prvobitno željo in hrepenenje, da bi bili slišani. Ni ga verjetno koraka, ki bi ga naredili, da ne bi izražali – tako ali drugače – željo po biti slišan. V tem izrazu...

Dvomite v večnost? Večnost je, ker ljubezen je!

Zdi se mi, da so včasih določeni družbeni sloji, ki so se izoblikovali in nastali v določenem zgodovinskem okolju, nastali bolj in zgolj po osebnih pritiskih in željah posameznikov. To so tako imenovani liderji, ki so si želeli izboriti nek...

Vera, ki gore prestavlja

Naša temeljna življenjska prepričanja so tista, ki so najbolj globoko zakoreninjena v našem življenju, čutenju, dojemanju, delovanju ... Zelo težko jih je izkoreniniti, tako tista dobra, kot slaba. Ker so v ozadju vseh naših dobrih misli, odločitev in dejanj pozitivna...

Ni dobro biti samo svoboden za, ampak tudi svoboden od

Svoboda je verjetno, ali pa skoraj zagotovo – prepričan pa sem, da čisto zagotovo - ena izmed vseh stvari v vsej zgodovini, ki je bila, ki je in ki bo najbolj opevana, zagotovo pa tudi najbolj zaželena v življenju vsakega...

Nam Jezus res očita lastnino?

Živimo čas in živimo v času, ko je vprašanje Čigavo je/bo vse kar imamo, potrebno resnično zresniti do njegove najgloblje globine in vsebine, torej do resnice in si dejansko odgovoriti na vprašanje: Čigavo je kaj na tem svetu? Ker se...

Odveč, preveč ali premalo - to nas bo veliko stalo

»Prava mera pravo mesto najde«, bi lahko predrugačili oziroma parafrazirali znan slovenski rek, ki ga verjetno ni potrebno omeniti in nakazali skupni imenovalec evangeljskega odlomka današnje nedelje, ki govori o pravi meri vsega. Velikokrat imamo v življenju težave prav s...

Na strani življenja

»Gospod, pomagaj moji neveri.« Tako tudi sam večkrat prosim v trenutkih, ko je težko verjeti in verovati. Verjeti in verovati Bogu, za katerega še po vrhu vsega trdimo, da je vedno na strani življenja in Ljubezni, kajti Bog je ljubezen...

Tudi dokaz, da ni dokaza, je dokaz

»Ne, ne verjamem, pa pika!« Zakaj pa ne verjameš? Čému in čemú ne verjameš? Kako to, da ne verjameš? Na ta vprašanja v evangeljskem odlomku o Jezusovem prikazanju po vstajenju od mrtvih odgovora,  zakaj dotični, ki to govori, ne verjame...

Daleč je lahko včasih hitro predaleč. Včasih pa je daleč daleč samo na prvi pogled

Letu Usmiljenja se evangeljski odlomek o usmiljenjem očetu tako zelo poda, da se bolj ne bi mogel. Dinamiko prilike verjetno poznamo, a za osvežitev spomina naj omenim, da gre za tri like: očeta in dva sina, starejšega in mlajšega in...

Na globoko, na globoko.

Kako je zdaj s tem? Ali sta dva, ali so trije? Je pomembno, da sta dva, ali so trije? In ljubezen, mar ni za dva, samo za dva? Je tudi za tretjega? Da, tudi za tretjega in četrtega in petega...