Čezmejno zdravstvo bi lahko bilo ključni dejavnik pri odprtju pogodb EU

vir: freepik.com
POSLUŠAJ ČLANEK
Zdravstvena politika je v središču zahtev za reformo pogodb EU, potem ko so poslanci Evropskega parlamenta pretekli četrtek izglasovali, da voditelji EU ustanovijo ustavno konvencijo za ponovno odprtje pogodb EU.

Poslanci so zahtevali tudi odpravo soglasja na področjih, kot so sankcije in izredne razmere, ter vzpostavitev enotnejše EU na področju zdravja, energije, obrambe, socialne in gospodarske politike.

Sprememba pogodbe je bila eden od glavnih predlogov, ki je produkt medinstitucionalnega boja za moč v senci Konference o prihodnosti Evrope (CoFoE), poskusa posvetovalne demokracije EU, ki je potekal zadnje leto.

Zdravje je lahko glavno gonilo


Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je pred kratkim v intervjuju povedala, da bi tema zdravja lahko pomagala prepričati vse države članice, da se odločijo za spremembo pogodbe.

Po tem, kar so državljani doživeli med pandemijo covida-19, bi se morala Unija na to temo odločno odzvati, je pojasnila Metsola.

"To bodo sprejele vse države članice, tudi tiste, ki so rekle, da ne želijo spremembe pogodb," je dejala predsednica. Metsola se je sklicevala na skupino 13 držav, ki so v začetku maja v pismu nasprotovale spremembi pogodb, ki je po njihovem mnenju "prezgodnja" in tvegana, ko se EU sooča s številnimi krizami. Kljub Metsolinim pripombam so bile države članice EU doslej zelo previdne pri dodeljevanju večjih pristojnosti EU na področju zdravstvene politike.

Namreč, neformalni dokument Bolgarije, Hrvaške, Češke, Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Romunije, Slovenije in Švedske o izidu konference o prihodnosti Evrope in nadaljnjih ukrepih po njej je do določene mere ohladil federalistične tendence bruseljskih vrhov.

Več o Macronovem načrtu in večtirni Evropi smo pisali na tej povezavi.

Pristojnost EU na področju zdravja in solidarnost EU


Ena od ponudb Evropske unije za izboljšanje zdravstvenega varstva je bila direktiva o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu iz leta 2013. Ta nazorno prikazuje, kako daleč je Evropa še vedno od resnične usklajenosti na področju zdravstvene politike in inovacij.

V skladu s pravili EU je državljanom z direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu zagotovljena pravica do dostopa do zdravstvenih storitev v kateri koli državi znotraj bloka. V praksi pa so podvrženi številnim omejitvam in birokratskim oviram. V vseh državah članicah, razen v sedmih, morajo pacienti za dostop do zdravstvenih storitev v tujini pridobiti predhodno odobritev iz svoje matične države.

Nova pravila so bila zasnovana tako, da pojasnjujejo in krepijo pravice državljanov do izbire, kje in v kakšnih okoliščinah bodo iskali zdravstveno oskrbo. Učinkovitost direktive je odvisna od sodelovanja držav članic na ravni EU.

Vendar pa državljani EU le redko izkoristijo svojo pravico do zdravljenja v bolnišnicah v drugih državah znotraj bloka, kaže poročilo o tej temi, ki ga je objavila Evropska komisija maja letos. Obenem pa morajo biti vzpostavljene zadostne varovalke, ki bodo ščitile nacionalne zdravstvene sisteme pred morebitnim izkoriščanjem.

Več podpore za več kompetenc na področju zdravja


Pomanjkljiva pripravljenost EU na začetku pandemije je spodbudila vrsto pobud, ki bodo uvedene v okviru Evropske zdravstvene unije, načrta Evropske komisije, s katerim naj bi evropski zdravstveni sistemi postali trdnejši in bolj pripravljeni na prihodnje krize.

To vključuje ustanovitev Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne razmere v zdravstvu (HERA), vzpostavitev evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora, prihodnjo revizijo farmacevtske strategije EU ter okrepitev pooblastil Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropske agencije za zdravila (EMA).

"Da bi to [priporočila] dosegli, državljani menijo, da bi bilo morda treba zdravje uvrstiti v deljeno pristojnost držav članic in EU, tudi če bi to pomenilo spremembo pogodbe," je marca dejal Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije in predsednik delovne skupine Odbora regij za zdravje.

Medtem ko je komisar Maroš Šefčovič udeležencem konference CoFoE pojasnjeval zapletenost spremembe pogodbe, je veleposlanik državljanov v delovni skupini za zdravje Nicolas Moravek dejal, da "moramo vsaj poskusiti", če to želijo državljani.

Sprememba pogodb malo verjetna, vendar EU še vedno lahko naredi veliko


Prvič, začeti pogajanja o pogodbah je kot odpreti Pandorino skrinjico – in po besedah komisarja Šefčoviča Evropska unija še vedno okreva po zadnji spremembi pogodbe.

Drugič, države članice ohranjajo svoje pristojnosti blizu. Na splošno se zdi začetek pogajanj o spremembi pogodb ... malo verjeten. Edino obljubo je dal Šefčovič, ki je dejal, da bo Komisija spremljala dogajanje in "storila vse, kar je v njeni moči", da se želje državljanov vključijo v delovni program za naslednje leto.

Zdravstvena priporočila so bila oblikovana tudi v sklopu Konference o prihodnosti Evrope in zajemajo obširne tematike ter jasne izzive za Evropsko unijo in njene institucije. Prvi predlog o zdravi hrani in zdravem načinu življenja vključuje "dostop do zdravih in cenovno dostopnih živil za vse Evropejce, kako doseči minimalne standarde kakovosti hrane ter manj antibiotikov in drugih zdravil".

EU je na tem področju že dejavna, vendar nedavna priporočila Evropske agencije za zdravila (EMA) o tem, katere protimikrobne snovi naj se uporabljajo izključno za zdravljenje ljudi v boju proti protimikrobni odpornosti (AMR), niso bila dobro sprejeta na vseh področjih.

Drugi predlogi vključujejo močno zdravstveno varstvo z evropsko zdravstveno podatkovno bazo, programe za naložbe v zdravstvo, preprečevanje prevelikega dobička zasebnih akterjev na področju zdravstvenega varstva ter obravnavanje zdravstvenega varstva v širšem kontekstu z večjim razumevanjem psihološkega področja, več pobudami, kot je teden zdravja, in enakim dostopom do zdravstvenega varstva z obravnavo zdravstvenega varstva kot pravice.

Predloge, kot sta enak dostop do zdravstvenega varstva in več naložb vanj, spodbujajo poslanci Evropskega parlamenta, ki so v začetku marca letos potrdili svoje samoiniciativno poročilo o polni uporabi kohezijske politike za odpravo neenakosti na področju zdravja na celini. 
KOMENTAR: Uredništvo
Izzivov je dovolj znotraj veljavnih pogodb
Vsi ti izzivi zahtevajo, da institucije EU te odgovornosti jemljejo resno. Kajti medinstitucionalni boj za prevlado ideoloških idej ne sme stati napoti reševanju težav, ki jih Evropska unija v luči načela subsidiarnosti lahko rešuje. Namreč Evropska unija ima veliko izzivov pred seboj in odgovornosti že znotraj veljavnih pogodb in širitev teh pooblastil je bolj stvar videnja vrednostne in ideološke usmeritve kot pa reševanje ključnih težav. Evropski parlament je vedno pripravljen sprejeti najbolj ambiciozna priporočila. Saj si nenehno prizadeva za ambiciozne institucionalne spremembe. Prvi korak je že naredil z ustanovitvijo pokonferenčne konvencije. Prizadevanja za nadnacionalne pristojnosti gredo z roko v roki s povečevanjem lastne moči. Poleg tega je obe instituciji in precej blaženo Evropsko komisijo združila skupna osredotočenost na proces in njuno vlogo v njem. Ne pozabimo, da je konferenca izgubila eno leto zaradi smešnega nesoglasja o tem, kdo bo predsedoval, pri čemer je bila pandemija uporabljena kot priročna dimna zavesa. Tako je zapletena institucionalna ureditev konference predstavljala kompromisno rešitev v slogu EU. Konferenca ni razrešila nobenih sporov, temveč je le odložila odločanje. Vedno večja moč institucij v centru z vedno manjšo močjo nacionalih držav nas pelje po poti še večje centralizacije in odločanja daleč od ljudi. Obenem pa povečuje moč večjih držav, saj njihovi državljani v nazivno nevtralnih vlogah prevladajo v teh istih institucijah. Zato pa so pri nasprotovanju spremembam evropske pogodbe stopile skupaj male države proti velikim in delitev pri tem ni več vzhod-zahod.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike