Glavne zmote o domoljubju, ki jih je potrebno razčistiti

Vse bolj prihaja v ospredje razprava o napovedani uvedbi predmeta Državljanska vzgoja v slovenske šole. Zdi se, da je minister s tem, da uvaja predmet, ki vsaj v imenu malo spominja na domoljubje, ukrenil nekaj pravilnega in nujno potrebnega. Da ni vse zlato, kar se sveti, je v svojem prispevku povedal že Martin Nahtigal. Tokrat pa si poglejmo širšo problematiko domoljubja v slovenskem šolstvu.

Narodna zavest izraža pripadnost narodu, domoljubje pa državi, in oba dejavnika sta nujno potrebna, če hočemo kot narod in družba obstati in napredovati. Pripadnost pa je pogojena z identiteto: če posameznik ne dojema Republike Slovenije kot svoje države in se ne istoveti s slovenskim narodom in njegovo kulturo, potem narodne identitete nima in ne more čutiti pripadnosti. Na žalost je to vse pogostejši pojav.

Ko pa bo državljan začutil, da spada v neko okolje, ki ga sestavljajo ljudje, s katerimi si deli poreklo, jezik, kulturo in vrednote, se bo do tega okolja obnašal odgovorno. Zanj bo želel skrbeti, ga bogatiti in nadgrajevati. Skrb in odgovornost prineseta kulturni in materialni napredek družbe. S tem, ko smo pripadni državi, smo pripadni sočloveku. Država smo nenazadnje ljudje, ki v njej živimo. Dolžnost sistema vzgoje in izobraževanja je, da posameznike vzgoji v najvišjem možnem duhu spoštovanja vrednot in skupnosti. Da, tudi države, naroda in našega načina življenja.
Dolžnost sistema vzgoje in izobraževanja je, da posameznike vzgoji v najvišjem možnem duhu spoštovanja vrednot in skupnosti.

Kaj nas (na)učijo o lastni zgodovini?


Koliko nas je ta sistem dejansko vzgojil in izobrazil v domoljubju, se vidi po tem, koliko o svoji državi, kulturi, narodu in njegovi zgodovini vemo in kakšen odnos imamo do tega. In rečem lahko, da je v tem primeru šolski sistem pogorel na celi črti. In tudi to lahko rečem, da slovensko šolstvo zgodovini lastnega naroda ni naklonjeno, večkrat je do nje celo sovražno.

Če se človek o knezih Celjskih več kot v celotnem procesu šolanja nauči iz srbske proslave v čast Katarini Celjski, rojeni Branković, potem je nekaj hudo narobe. Šolstvu tudi ni v ponos, da sem o zgodovini lastnega naroda več izvedel iz čeških, poljskih in slovaških virov kot pa iz slovenskih učbenikov. Kot da smo izbrisali cela poglavja lastne zgodovine. Pa saj smo jih, ne slepimo se. Kako naj bo torej nekdo pripaden idealom, za katere sploh ne ve, da obstajajo? Ob takšnem šolstvu je slovenstvo obsojeno na propad.
Pravo domoljubje ne uči, da poveličujemo sebe in uničujemo druge, temveč da imamo radi svoje in spoštujemo druge, če drugi spoštujejo nas.

Zmota levo-liberalcev o domoljubju


Razumem, da se je prejšnji režim bal resnične slovenske identitete, in jo je najprej zatiral, potem pa dodobra prikrojil; takrat je bila pač diktatura. Popolnoma nesprejemljivo pa je, da se je levičarji in liberalci bojijo danes, v demokraciji. Na novo uvedeni predmet naj bi učence izobraževal o delovanju države kot institucije. A izobraževanje o sistemu je le prazna forma. Vsebino prinese šele vzgoja, vidna v nivoju osebnosti človeka, ko ta zapusti šolski sistem ter v njegovem čutenju in odnosu do svojega okolja.

Ta človeški dejavnik so vladajoči levo-liberalni veljaki v svoji maniri namenoma zapostavili. Nekateri so celo javno izrazili strah, da bi vzgoja v domoljubnem duhu lahko vodila v skrajne, rasistične nazore. To je šele brca v temo: naši skrajni levi populisti se ne zavedajo, da do rasizma prihaja tam, kjer ljudje niso vzgojeni v domoljubju. Pravo domoljubje namreč ne uči, da poveličujemo sebe in uničujemo druge, temveč da imamo radi svoje in spoštujemo druge, če drugi spoštujejo nas. Levo usmerjeni pa delajo ravno nasprotno: zanikajo in prezirajo lastno narodno identiteto ter poveličujejo vse ostalo, vse tuje; v njihovem svetu je lahko vsakdo, kar hoče biti, le Evropejec ne.

Kako torej želimo, da šola vzgaja naše otoke? Jih bomo prepustili samouničevalnemu individualističnemu levemu liberalizmu brez prihodnosti, ali bomo zahtevali napredek, ki ga prinaša spoštovanje tradicionalnih vrednot? Razumnemu človeku je odgovor kot na dlani.

Sodelujte v anketi o državnih simbolih v slovenskem javnem šolstvu:

Create your own user feedback survey
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike