Katoliška cerkev ustanovila tri strokovne skupine o spolnih zlorabah. Kdo jih sestavlja? Kakšen je njihov namen?

POSLUŠAJ ČLANEK

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je ustanovila tri neodvisna in samostojna delovna telesa, ki dopolnjujejo prizadevanja Cerkve za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pred spolnimi zlorabami v Cerkvi. Kdo jih sestavlja in kako bodo delovale?

»Namen je imeti po vzoru drugih evropskih držav komisijo, ki bo združevala statistiko za nazaj, kakšna je aktualna problematika ter po potrebi, če se zgodi prijava na škofiji, služila kot svetovalni organ na sistemski ravni, če se za to izkaže potreba. Predvsem pa se bo ukvarjala s preventivno dejavnostjo – posodabljanje smernic in izobraževanje v katoliških ustanovah,« nam je namen ustanovljenih komisij pojasnil tiskovni predstavnik SŠK dr. Gabriel Kavčič. 

Samega postopka prijave in preiskave spolne zlorabe pa delovanje strokovnih skupin ne spreminja. Kdor bo želel prijaviti spolno zlorabo v Cerkvi, se bo najprej obrnil na urad za sprejemanje prijav, ki so ga vse škofije ustanovile v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta. Ustanovitev skupin je sicer rezultat dolgotrajnega procesa v Cerkvi, ki se je pričel že pred desetletjem, so nam zaupali viri v Cerkvi.

Kdo je imenovan v strokovne skupine?

S svojim delom bodo pričeli s 1. marcem, imenovani pa so za obdobje petih let. Skupine sestavljajo:

Neodvisna skupina za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi v Sloveniji: dr. Julijana Visočnik, zgodovinarka, dr. Tomaž Erzar, terapevt, dr. Vinko Potočnik, sociolog. Delovna skupina bo pristojna za pridobivanje, zbiranje in analizo podatkov glede prijav, primerov spolnih zlorab ali nasilja klerikov, pastoralnih asistentov, redovnikov ali prostovoljcev v Cerkvi nad mladoletnimi oz. ranljivimi osebami v obdobju, ko je bil uveden kazenski oz. upravni postopek. Podatke bodo pridobili na škofijah ter v redovnih skupnostih.

Strokovna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb: Alojz Simončič, socialni delavec, Tamara Čopi, zdravnica, Ana Rožman, terapevtka, dr. Sebastijan Valentan, cerkveni pravnik, s. Polonca Majcenovič, terapevtka, dr. Gregor Rogelj, cerkveni pravnik, dr. Matjaž Celarc, terapevt in duhovni spremljevalec, Karolina Rebernik, terapevtka, Damjana Koželj, zdravnica. Skupina bo v času svojega mandata opravljala vlogo t. i. drugostopenjskega organa v odnosu do škofijskih ali redovnih vstopnih točk. Izdelala bo nacionalne smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter skrbela za primerno izobraževanje in strokovno podlago pri preprečevanju primerov spolnih zlorab ali nasilja. Pomagala bo sodelavcem, ki se ukvarjajo s tem področjem, škofom bo nudila potrebne nasvete ter iskala možnosti terapevtske pomoči za storilce. Organizirala bo spravna dejanja in izobraževanja, ki bodo prispevala k ozaveščanju tega vprašanja v slovenski družbi.

Skupina preventivnih dejavnosti v prid mladoletnih in ranljivih oseb: s. Mateja Kranjc, pedagoginja, dr. Matej Pavlič, cerkveni pravnik, s. dr. Barbara Poredoš, pedagoginja, s. mag. Magda Burger, terapevtka, p. dr. Ivan Platovnjak, duhovno spremljanje in sprava, p. Tomaž Mikuš, duhovno spremljanje in terapija, Benjamin Tomažič, preventivno izobraževanje. Cilj skupine je okrepiti zavedanje v slovenski družbi o ničelni toleranci do vsake oblike nasilja in kršenja človekovega dostojanstva; pomagati domnevnim žrtvam in žrtvam zlorab verskih delavcev dosegati spravo s svojo preteklostjo in storilci zlorab; nuditi strokovno pomoč osumljenim, obtoženim in storilcem; pripraviti in preverjati uresničevanje etičnega kodeksa za verske uslužbence in voditi sklad za terapevtsko pomoč žrtvam.

V javnosti so se takoj pojavile kritike zaradi sestave strokovnih skupin, saj naj bi očitno strokovnost, po mnenju glavnih medijev, obstajala samo zunaj množice verujočih. Na očitke se je odzval tiskovni predstavnik SŠK dr. Gabriel Kavčič. Poudaril je, da gre pri vseh članih strokovnih skupin za strokovnjake na svojih področjih in da so načrtno izbrali strokovnjake, ki poznajo duhovnost in delovanje Cerkve. Strinjal se je, da v skupini manjkajo še civilni pravniki, in dejal, da je skupina odprta za dodajanje novih članov.

Po naših informacijah je sestava skupin rezultat predvsem želje, da strokovnjaki in v večini laiki dobijo glavno besedo. Takšno naj bi bilo po naših informacijah tudi delovanje teh skupin – samostojno in neodvisno. Da so skupine takšne, kot so, in da bodo v resnici samostojne, pa naj bi bil predvsem garant predsednik Slovenske škofovske konference Saje, ki naj bi želel podpreti konkretne in v prihodnost usmerjene korake na tem področju, nam še poročajo viri v Cerkvi.

Primerjava z nekaterimi drugimi državami

Zaradi širjenja škandalov o spolnih zlorabah v Cerkvi po vsem svetu so države "postopale v valovih", pravi članica Komisije Astrid Kaptijn, profesorica kanonskega prava na teološki fakulteti Univerze v Fribourgu. Na pobudo vlade ali Katoliške cerkve so bile komisije ustanovljene na Irskem (2009), v Belgiji (2009), na Nizozemskem (2010), v Avstraliji (2012) in Nemčiji (2013).

Neodvisna komisija za incest in spolno nasilje nad otroki (CIIVISE) v Franciji je svoje dolgo pričakovano poročilo objavila 17. novembra lani, človek, ki je vodil podobno komisijo za zlorabe v Katoliški cerkvi, pa je dejal, da potrjuje ugotovitve, ki jih je njegova skupina objavila pred dvema letoma. Komisijo sestavlja 22 članov, pri čemer je zastopanost spolov skoraj enakomerna (12 moških in 10 žensk), ki prihajajo z različnih področij (kazensko in kanonsko pravo, otroško varstvo, psihologija in psihoanaliza, zdravstvo, izobraževanje, socialno delo, družbene vede in teološke raziskave). Ti člani komisije, ki predstavljajo različne generacije (povprečna starost je 57 let), so se prostovoljno zavezali, da bodo "osvetlili preteklost, da bi potegnili posledice in obnovili zaupanje". "Seveda je v Cerkvi še vedno veliko konservativnosti, vendar so mnogi člani pripravljeni in celo spodbujajo to precej globoko spraševanje," ugotavlja Antoine Garapon, sodnik in član komisije, ki v tem pristopu vidi "delo celotne francoske družbe".

Švicarska škofovska konferenca, Konferenca zvez verskih redov in skupnosti posvečenega življenja v Švici, Rimskokatoliška osrednja konferenca (ki združuje kantonalne organizacije) je naročila raziskavo 4. aprila 2022, nadziral pa jo je odbor šestih znanstvenikov, ki ga je imenovala Švicarska zgodovinska družba, "da bi zagotovil neodvisnost projekta in svetoval raziskovalcem, ki bi imeli vprašanja, na primer glede dostopa do arhivov ali cerkvenih postopkov", pojasni Astrid Kaptijn, ki je bila članica odbora.

Akademiki so eno leto preučevali arhive Katoliške cerkve. V študiji so odkrili 1.002 primera spolnih zlorab, v katerih je bilo med letoma 1950 in 2022 udeleženih 921 žrtev – 56 % dečkov, 39 % deklic (v 5 % primerov spol ni bil naveden) – ki jih je zagrešilo 510 storilcev, od katerih je bila velika večina duhovnikov. 74 % zlorab je bilo storjenih proti mladoletnikom, 14 % pa proti odraslim. Študija naj bi se nadaljevala januarja 2024, nadaljnja poročila pa se pričakujejo v naslednjih treh letih.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki