Premier Golob po ločitvi postal lastnik energetskega podjetja, ki posluje z državo. Za direktorico postavil svojo mlado hčer

vir: fotomontaža Domovina
POSLUŠAJ ČLANEK

Premier Robert Golob je v ločitvenem postopku od svoje nekdanje žene Jane Nemec Golob prevzel podjetje Star Solar, registrirano za proizvodnjo elektrike. Kot je razvidno iz podatkov poslovnega imenika Bizi.si, je Golob ustanovitelj in stoodstotni lastnik omenjenega podjetja, njegova komaj polnoletna hči Luna Golob pa je s 7. decembrom postala direktorica.

Predsednik vlade Robert Golob je po podatkih, objavljenih na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), 4. decembra lani komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Komisiji je, kot je prvo poročalo Delo, prijavil: več parcel v Krombergu skupne površine več kot deset tisoč kvadratnih metrov, pridobitev premičnine, ki presega vrednost deset tisoč evrov, odsvojitev denarnih sredstev, ki presegajo deset tisoč evrov, pridobitev poslovnega deleža, ki je vreden več kot deset tisoč evrov in pridobitev obveznosti, ki presegajo deset tisoč evrov.

Poslovanje z državnim podjetjem

»Državna družba Borzen je podjetju Star Solar, po formalnem Golobovem prevzemu te firme (19.11.2023), že nakazala dobrih 14 tisoč evrov, kar pomeni, da predsednik vlade in Gibanja Svobode pravkar nemoteno posluje z državnimi podjetji,« je v enem izmed svojih tvitov zapisal novinar Bojan Požar. Po javno dostopnih podatkih ERAR je sicer podjetje Star Solar od leta 2014 s poslovanjem z državnim podjetjem Borzen ustvarilo za preko 2,1 milijona evrov prihodkov.

Podjetje Borzen je v 100-% državni lasti. Osnovna dejavnost družbe Borzen je izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko in gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore. Vlada je s 4. junijem 2022 za dobo petih let imenovala nove člane nadzornega sveta družbe, in sicer Mojco Veljkovič, Žigo Fišerja in Ivano Nedižavec Korada.

Vodenje družbe pa je s 1. septembrom 2023 za polno mandatno obdobje petih let prevzela Mojca Kert, ki je bila sicer v preteklosti že predsednica nadzornega sveta podjetja. Pred vodenjem družbe Borzen je bila zaposlena v družbi GEN-I, nazadnje kot direktorica prodaje B2B. Mojca Kert je tako nekdanja podrejena premierju Golobu. Na zadnjih parlamentarnih volitvah pa je bila kandidatka Svobode v Mežiški dolini.

Korupcijska tveganja

Na spletni strani Komisija za preprečevanje korupcije lahko preberemo naslednje: »Poslovanje javnega sektorja s subjekti zasebnega prava lahko predstavlja določeno korupcijsko tveganje, še zlasti v primerih, ko so v posel vključeni posamezniki, ki imajo pri sklenitvi tega posla zasebni interes ... Institut omejitev oziroma prepovedi poslovanja se nanaša zgolj in samo na poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja, v katerem funkcijo opravlja funkcionar, in subjekta, v katerem je udeležen ta funkcionar ali njegov družinski član. Povedano drugače, omejitve poslovanja se lahko vzpostavijo samo pri tistih organih in organizacijah javnega sektorja, kjer funkcijo opravljajo funkcionarji.«

Dogajanje je na omrežju X komentiral analitik dr. Miro Haček z naslednjimi besedami: »PV ne sme in ne more poslovati z državo (kar vključuje tudi vsa državna podjetja), ki jo vodi, ne neposredno ne posredno preko družinskih članov. Saj ti najbolj osnovni postulati koruptivnih tveganj pa so najbrž kristalno jasni čisto vsem, tudi SD in Levici?«

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa, da naročnik (organ ali organizacija javnega sektorja), ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme poslovati (naročati blaga, storitev ali gradenj) s subjektom, v katerem je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Enaka prepoved velja za postopke podeljevanja koncesij in druge oblike javno-zasebnega partnerstva ter postopke podeljevanja posebnih ali izključnih pravic. Prepoved na podlagi drugega odstavka 35. člena ZIntPK velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Na seznamu Komisije za preprečevanje korupcije glede veljavnih omejitev poslovanja po prej omenjenem členu je sicer že navedeno, da imajo tako kabinet predsednika vlade kot tudi ministrstvo za zdravje in občina Nova gorica prepoved poslovanja s podjetjem Star Solar d.o.o. Pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije se še pričakuje.

 

Dodatni posli za Borzen

Minister Bojan Kumer, tudi sicer nekdanji zaposleni v GEN-I, je na novinarski konferenci novembra lani napovedal novost. Subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn bodo prenesli z Eko Sklada na operaterja z električno energijo – družbo Borzen. Razpis za sofinanciranje na Eko skladu se je zaključil novembra lani, javni poziv na Borzenu, za katerega je predvidenih okoli 14 milijonov evrov, pa bo objavljen predvidoma marca 2024.

»Ključno je, da se ne hiti, ker bo nov razpis popolnoma digitaliziran. Ne predvidevamo večjih zamud na Borzenu, pogoji bodo enaki, popolnoma nespremenjeni. Vsi prosilci, ki bi želeli oddati vlogo naslednji teden, ko bo poziv zaprt, naj počakajo. Pogoji bodo enaki kot ta teden do petka, pri čemer bo vloga še lažja, prijaznejša uporabnikom in hitreje obdelana. Morda celo prej, kot če bi jo oddali zdaj,« je takrat dejal minister Kumer.

ZhjOfm https://t.co/IxTPzihiFw pic.twitter.com/l4cVYnACq6

— Marjetica (@MarjeticaM) January 4, 2024

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUN
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59
JUN
21
JUN
27