V slovenskem šolstvu manjka 4.000 učiteljev? Zakaj se to zdi veliki blef

POSLUŠAJ ČLANEK

V javni razpravi že dlje časa krožijo ocene o velikem pomanjkanju učiteljev v slovenskem šolstvu. Ravnatelji in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) tako ocenjujeta, da jih primanjkuje med 4.000 in 5.000, a natančnih podatkov nima nihče.

Na Zavodu za poslovanje smo preverili, kateri profili pedagoškega kadra službo še iščejo, koliko jih je ter kako je s številom učiteljev pri nas glede na druge države.

Številni učitelji počasi v pokoj, mladih določeni poklici v šolstvu ne zanimajo

Številni ravnatelji kljub večkratni ponovitvi razpisov ne najdejo kadra, da bi popolnili učiteljske vrste. Največje težave so pri iskanju učiteljev strokovnih in tehničnih predmetov, denimo matematike, fizike in računalništva, pa tudi razrednega pouka, v vrtcih pa primanjkuje tako vzgojiteljic kot tudi pomočnic vzgojiteljic. V desetletju pred nami naj bi se stanje še poslabšalo, saj bo predvidoma desetina vseh, ki danes poučujejo, odšla v pokoj (tretjina osnovnošolskih in polovica srednješolskih učiteljev je starejših od 50 let), zanimanja pa je med mladimi, še posebej za programe naravoslovnih smeri, kot so računalništvo, fizika in tehnika, zelo malo. Nekakšna spodbuda na tem področju so trenutno tudi štipendije in pripravništva.

Na šolah posledično učijo tudi takšni brez ustrezne izobrazbe, pa tudi študenti in učitelji brez strokovnega izpita. Vseh teh naj bi bilo nekje do desetina pedagoških delavcev. V šolstvu kot rešitev vidijo predvsem dvig plač, drugo vprašanje pa je, ali bi se mladi namesto za občutno bolje plačane poklice naravoslovnih smeri v gospodarstvu kljub dvigu odločali za poklice v šolstvu.

Na Zavodu za zaposlovanje več kot dvakrat toliko iskalcev zaposlitve s pedagoško izobrazbo kot je prostih delovnih mest

Na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ) je bilo ta teden razpisanih 294 prostih delovnih mest iz področij izobraževanja in športa, hkrati pa je bilo konec avgusta na zavodu prijavljenih 766 brezposelnih, ki imajo terciarno izobrazbo s področja izobraževanja.

Med brezposelnimi pedagoškimi delavci prevladujejo tisti, ki bi lahko poučevali razredni pouk, sledijo jim učitelji športne vzgoje ter umetniških predmetov (likovne in glasbene vzgoje) ter družboslovnih predmetov.

Aktualne številke tako kažejo, da je med brezposelnimi daleč največ, 161, izobraženih za poučevanje razrednega pouka. Med najbolj številčnimi je bilo še 66 izobraženih za poučevanje športne vzgoje, 64 za poučevanje likovne pedagogike, 30 izobraženih socialnih pedagogov, 44 z izobrazbo iz pedagogike, 44 za poučevanje slovenskega jezika s književnostjo. Poleg tega je na ZRSZ prijavljenih tudi 28 glasbenih pedagogov in 20 profesorjev angleškega jezika s književnostjo, 18 profesorjev nemščine, 12 z izobrazbo pedagogike in andragogike ter 13 profesorjev zgodovine.

Drugih profilov je manj kot deset, so pa v veliki večini tudi ti družboslovnih smeri – denimo devet magistrov inkluzivne pedagogike, 9 magistrov profesorjev poučevanja, osem profesorjev slovenskega jezika in književnosti in devet dvopredmetnih učiteljev sociologije.

Med brezposelnimi tudi najbolj iskani kadri v šolstvu

Glede na domnevno veliko pomanjkanje tega kadra pa preseneča, da je med brezposelnimi tudi ducat tistih, ki bi lahko poučevali matematiko, pa štirje profesorji matematike in računalništva, najdejo pa se tudi profesorji tehnike, fizike, biologije in kemije.

Ob tem je zanimiv tudi podatek, da je manjše število brezposelnih oseb, kot jih ima pedagoško izobrazbo, za svoj zaposlitveni cilj navedlo poklice s področja izobraževanja. Takšnih je bilo namreč (le) 586, kar pomeni, da 180 tistih brezposelnih, ki imajo pedagoško izobrazbo, delo očitno išče zunaj šolstva.

V nekoliko nenavadno luč navedbe o pomanjkanju učiteljev daje tudi statistika Eurostata o številu učencev na posameznega učitelja v slovenskih šolah, objavljena v reviji Pravna praksa.

Ta kaže, da je bilo v Sloveniji v letu 2021 v povprečju (ko je domnevno tudi že manjkalo 4.000 učiteljev) 10,3 učencev na učitelja, s čimer se po številu učiteljev uvrščamo na četrto mesto v EU.

https://x.com/FinPeriskop/status/1701830067804946606?s=20

https://x.com/FinPeriskop/status/1701830067804946606?s=20

https://x.com/FinPeriskop/status/1701830067804946606?s=20

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike