Mag. Ivan Simič: Umetna siva ekonomija?

Vid Sosič

foto: Youtube
POSLUŠAJ ČLANEK
Mag. Ivan Simič se v svojem zapisu opredeli glede ponovne uvedbe obveznega tiskanja računov, kar je ukinila prejšnja vlada. Trdi, da ni bilo nobene potrebe po ponovni uvedbi obveznega tiskanja izdanih računov, saj so tudi v tistem kratkem obdobju, ko tiskanje računov ni bilo obvezno, vsi, oziroma skoraj vsi, tiskali račune.

Prav tako pravi, da v nasprotju z ukinitvijo ukrepa ne moremo govoriti o povečanju sive ekonomije, če se zmanjša število izdanih računov, in to predvsem zaradi tega, ker so bile leta 2022 trgovine zaprte ob nedeljah, leta 2019 pa ne. Tako sta namreč ponovno uvedbo obveznega tiskanja pojasnila Ministrstvo za finance in Furs. Istočasno so se povečali prihodki po izdanih računih, in to za 4,67 milijarde evrov. To ni povečanje sive ekonomije.

"Ko sta ministrstvo za finance in Furs opravičevala svojo željo po ponovni uvedbi obveznega tiskanja računov, sta navedla, da je bilo leta 2019 izdanih več računov kot leta 2022, kar pa ne drži. Ministrstvo za finance in Furs sta primerjala neprimerljivi obdobji. Prezrla sta zelo pomembni podatek, to pa je, da so bile leta 2019 trgovine odprte tudi ob nedeljah, v letu 2022 pa so bile ob nedeljah zaprte. Sami si izračunajte, kaj pomeni 52 nedelj, ki niso bile upoštevane pri primerjanju podatkov. To sta skoraj dva meseca oziroma skoraj šestina izdanih računov. Upam si trditi, da če bi iz števila izdanih računov leta 2019 izključili račune, izdane ob nedeljah, bi podatki bili identični, kar pomeni, da ni bilo potrebe po uvedbi ponovnega tiskanja računov. Poleg tega pa je leto 2022 sledilo dvema korona letoma, ko mnogi niso poslovali ali pa so poslovali v omejenem obsegu."
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike