Golobova vlada v napad na ustavno varovane pravice staršev, saj načrtuje ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev

vir: freepik.com
POSLUŠAJ ČLANEK

»Ogorčen in razočaran sem, pripravlja se namreč zelo škodljiva sprememba zakona, ki načrtuje odvzem nekaterih temeljnih pravic našim otrokom in nam staršem!« je pred kratkim na Facebooku zapisal Gregor Bezenšek mlajši, vodja Iniciative staršev v zasebnih vrtcih. »Načrtovane diskriminatorne zakonske spremembe, ki se nanašajo predvsem na 34. člen Zakona o vrtcih, in posegajo v sofinanciranje otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, pomenijo nepravično in nedopustno odvzemanje pravice našim otrokom do obiskovanja zasebnih vrtcev. Naši otroci morajo imeti glede možnosti predšolske vzgoje enake pravice in vsaka diskriminatorna obravnava je neustavna in nedopustna. Mi, starši, pa moramo imeti pravico do svobodne izbire predšolske vzgoje za svoje otroke, bodisi v okviru javnega bodisi zasebnega vrtca,« je še zapisano na spletni strani iniciative.

Tudi tokrat naj bi šlo ravno za spremembe 34. člena zakona in na to temo je bila v decembru 2023 ustanovljena delovna skupina na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Ta člen določa, da mora zasebni vrtec za pridobitev javnih sredstev izvajati najmanj poldnevni program, zagotoviti vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki izpolnjujejo izobrazbene pogoje, imeti vsaj en oddelek otrok ter mora biti dostopen vsem otrokom pod enakimi pogoji. Določena je tudi metodologija za izračun, koliko denarja lahko prejme zasebni vrtec. Medtem ko se na ministrstvu sprašujejo o smotrnosti financiranja zasebnih vrtcev, če v javnih ostajajo prosta mesta, pa iniciativa staršev izpostavlja, da bi spremembe financiranja pomenile zaprtje zasebnih vrtcev.  

Ministrstvo pripravlja spremembe zakonodaje

Za portal N1 so na ministrstvu pod ministrom Darjem Feldo pojasnili, da so imenovali delovno skupino, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih. Prvič se je sestala konec decembra 2023. Njeni člani so predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin, predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije. »Med številnimi vsebinskimi vprašanji, ki jih je treba obravnavati in predlagati nove zakonske rešitve, je tudi vprašanje preučitve ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotkov sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca,« so pojasnili na ministrstvu.

»Situacija se v praksi spreminja, in sicer tako, da ostajajo nezasedena oziroma prosta mesta v javnih vrtcih. Zato se čedalje pogosteje postavlja vprašanje o primernosti financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije iz javnih sredstev, ob hkratnem financiranju prostih mest v javnih vrtcih,« so poudarili na ministrstvu in dodali, da je v delovno skupino vključena tudi predstavnica zasebnih vrtcev in da lahko interese zasebnih vrtcev – tako glede sistema financiranja zasebnih vrtcev iz javnih sredstev kot tudi drugih vprašanj izvajanja programov predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih – izpostavlja že v fazi same priprave zakonskih sprememb. Med »izpostaviti« in tem, da jih bo ministrstvo upoštevalo, pa je jasna razlika.

Zasebni vrtci niso luksuz, ampak potreba

V svojem zapisu na Facebooku je Bezenšek mlajši načrte ministrstva orisal z naslednjimi besedami: »Načrtuje se nedopustna in diskriminatorna sprememba Zakona o vrtcih, ki bi našim otrokom praktično odvzela možnost obiskovanja zasebnih vrtcev. Načrtovane spremembe 34. člena Zakona o vrtcih bi pomenile, da bi občine sedaj dobile moč arbitrarnega in povsem samovoljnega odločanja o tem, ali bodo sploh sofinancirale obiskovanje otrok v zasebnih vrtcih ali ne. Pri tem se bodo enostavno lahko odločile, da otrok v zasebnih vrtcih ne bodo več sofinancirale. Posledično bomo starši otrok, ki obiskujejo zasebni vrtec, zelo verjetno ostali brez sofinanciranja, kar pa pomeni, da si nihče, razen najbogatejših, zasebnega vrtca ne bo več mogel privoščiti.« 

Poleg tega je dodal, da starši ne morejo dopustiti, da se gre pri njihovih otrocih v odvzemanje svobode in pravic ter da bi številni otroci zaradi samovoljnih odločitev in kapric nekaterih županov čez noč ostali brez vrtca. »Ukinitev zasebnih vrtcev bi pomenil velik korak nazaj v naši demokraciji in vračanje k enoumju. Sprememba tega zakona pa ogroža tudi zaposlitev več kot 600 vzgojiteljicam in to je skrajno nedopustno! Zasebni vrtci niso luksuz, ampak potreba! So most do večje kakovosti na področju vzgoje!« je še zapisal Bezenšek.

 

 

Se ponavlja napad Socialnih demokratov na zasebno vzgojo in izobraževanje iz leta 2019? 

Predlogi ministrstva močno spominjajo na situacijo iz leta 2019, ko je pod ministrom Pikalom iz vrst Socialnih demokratov potekal podoben napad na zasebno vzgojo in izobraževanje. Po takratnem načrtu SD-ja bi presojo o financiranju razlike med ceno, ki jo za vrtec plačujejo starši, in ceno programa v vrtcu prepustili politični volji županov. Že takrat je izračun pokazal, da so takšni vrtci cenejši za občino, saj kot so zapisali v takratnem javnem pismu predstavniki zasebnih vrtcev: »Občine ne financirajo zasebnih vrtcev, saj plačujejo le delež razlike med ceno, ki jo plačajo starši in ceno vrtca v občini. V ceno pa niso vključeni stroški investicij, vzdrževanja objektov, amortizacije, niti prosta mesta. Vse to občine financirajo izključno samo javnim vrtcem.«

Glede sprememb financiranja zasebnih vrtcev smo se ob takratnem dogajanju na Domovini pogovarjali s Pavlom Demšarjem iz Inštituta Montessori, ki je ustanovitelj zasebnega vrtca in osnovne šole. Demšar je prepričan, da obe spremembi tako šolske kot tudi vrtčevske zakonodaje stremita k zmanjšanju financiranja zasebnih ustanov, ki neizogibno vodi v manjše število teh zavodov in manjšo izbiro za starše in otroke. »Ožajo se pravice otrok na račun optimizacije občinskih kapacitet in proračuna,« je prepričan Demšar. »Iz predloga vrtčevske zakonodaje je zanimivo videti idejo, da naj bi zasebni vrtec obstajali le, ko javnih kapacitet ni. To seveda ni tisto, kar je Ustavno sodišče odločilo, ko je leta 2001 dopustilo zasebno pobudo na področju vzgoje in izobraževanja, ki mora biti tudi ustrezno financirana.« 

Predlog pa je bil, da občine ne plačujejo prostih mest javnim vrtcem, saj zasebni vrtci dokazujejo, da je poslovanje brez teh sredstev možno in najbolj gospodarno. Več o takratnem dogajanju v članku: Socialni demokrati nadaljujejo z družbenim razslojevanjem: zasebni vrtci le še za bogate?

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike