Kargo zavarovanje – zagotovite si brezskrben transport od začetka do cilja

Uredništvo

POSLUŠAJ ČLANEK

Obstajajo določena tveganja, ki se lahko pojavijo med prevozom blaga. Takšnih tveganj ne
moremo vnaprej predvideti, zato pa je na voljo kargo zavarovanje tovora, ki krije finančni del
odgovornosti v primeru, da pride med prevozom do nepredvidljivih dogodkov.

Prilagojeno zavarovanje blaga v prevozu je ključnega pomena za zagotovitev varnosti,
finančne stabilnosti in zaupanja med podjetjem, strankami in dobavitelji. S sklenitvijo
zavarovalne police se izognete tveganjem, ki se pojavijo med prevozom.


Kaj je kargo zavarovanje?

To je je posebna vrsta zavarovanja, ki zagotavlja finančno zaščito za blago med prevozom iz
enega kraja na drugega. Namen kargo zavarovanja je, da krije tveganja, ki so povezana z
morebitnimi izgubami, poškodbami ali krajo blaga med transportom. Če želite zaščititi vaše
blago med prevozom, je tovrstno transportno zavarovanje odlična izbira.

Kaj krije kargo zavarovanje?

Med pokrite dogodke, ki so vključene v osnovno zavarovalno kritje, spadajo prometne
nesreče, naravne nesreče, kot je na primer požar, kraje oziroma tatvine, poškodbe zaradi
trčenja ali nepravilnega ravnanja, prekomerne vibracije in druge neželene situacije, ki bi
lahko povzročile škodo na blagu med prevozom. Tukaj pa si lahko preberete več o tem, kaj
kargo zavarovanje za tovor ne krije.

V zavarovalne police so lahko vključena različna kritja, od osnovnega zavarovanja, ki krije
poškodbe in izgubo blaga, do bolj specializiranih kritij, ki krijejo stroške začasnega
skladiščenja, preusmeritev, zamude pri prevozu in druge povezane stroške.

AAR zavarovanje tovora – prednost v celovitem spektru kritij

Če želite vaše blago zavarovati pred širokim spektrom tveganj, izberite AAR zavarovanje
tovora med prevozom. To je pravzaprav podvrsta kargo zavarovanja z oznako »Against all
risk«, kar pomeni »proti vsem tveganjem«.

S tem zagotavlja obsežnejše kritje za blago med prevozom, pri čemer ne krije le določenih
tveganj, kot je na primer zavarovanje samo proti kraji ali poškodbam zaradi nesreče, temveč
krije skoraj vse nevarnosti, ki lahko ogrozijo blago med transportom.

Glavna prednost, ki jo ponuja AAR zavarovanje blaga v prevozu, je v njegovi celovitosti.
Pokriva veliko širši spekter tveganj, kar pomeni, da je obseg kritja širši in bolj vseobsežen. V
primerjavi z drugimi oblikami kargo zavarovanj, AAR zavarovanje zagotavlja večjo varnost in
brezskrbnost, saj krije praktično vse vrste tveganj, ki se lahko pojavijo med prevozom.

Iz vašega vidika, ki ste v tem primeru naročnik prevoznih storitev, je to priročna izbira, saj
vam ni potrebno razmišljati o posameznih tveganjih in skleniti več različnih zavarovanj za
različne scenarije.


Od česa je odvisna cena za kargo zavarovanje tovora?

Cena za zavarovanje blaga med prevozom je odvisna od več dejavnikov, saj se stroški
prilagajajo glede na specifične okoliščine prevoza in vrednost blaga. Ključni dejavniki, ki
vplivajo na ceno so:

 

        
  • Vrednost blaga, ki ga želite zavarovati, pri čemer večja vrednost blaga zahteva višjo
   zavarovalno premijo.
        
  • Nekatere vrste blaga so bolj občutljive na poškodbe ali kraje, zato se lahko vplačuje
   višja premija za njihovo zavarovanje.
        
  • Različni načini prevoza (cestni, železniški, pomorski, letalski) imajo različne stopnje
   tveganja. Na primer, pomorski prevoz blaga ima lahko večje tveganje zaradi
   neugodnih vremenskih razmer, zato bi bilo transportno zavarovanje za tovrstni
   prevoz lahko dražje.
        
  • Dolžina prevoza in destinacija sta pomembna dejavnika pri določanju cene
   zavarovanja. Daljši prevozi in tisti na bolj tveganih destinacijah imajo lahko višje
   premije.

Tukaj si lahko ogledate nekaj primerov, kakšna je cena za zavarovanje tovora glede na vrednost tovora, ki ga želite prepeljati. Kargo zavarovanje za tovor povrne izgubljene finančne vrednosti blaga

Ko pride do nesreče, poškodbe, kraje ali drugega dogodka, ki povzroči škodo na
zavarovanem blagu, je najprej potrebno narediti prijavo škode, za tem se preveri veljavnost
zahtevka in opravi oceno škode. Ko zavarovalnica zaključi oceno škode, določi znesek
izplačila, ki vam ga bo izplačala.

V primeru, če pride do izgube ali poškodbe blaga med prevozom kot posledica malomarnosti
prevoznika ali druge odgovorne osebe, pa lahko kot lastnik blaga zahtevate odškodnino ali
izterjavo dolga od prevoznika, da bi si povrnili izgubljene finančne vrednosti.

Če sodišče ugotovi, da je prevoznik odgovoren za škodo, lahko izreče sodbo v korist lastnika
blaga ali zavarovalnice. Na podlagi te sodbe se lahko začne izvršba, s katero se poskuša
izterjati odškodnino od prevoznika vašega blaga.

Obrnite se na pomoč strokovnjakov za zavarovanje tovora med prevozom

Če naročate prevoz za vaše blago, ne pozabite še na kargo zavarovanje, saj vas le-to zavaruje pred številnimi tveganji, ki se lahko pojavijo med transportom. Strokovnjaki v logističnem podjetju lahko za vas uredijo obe stvari hkrati, tako da vam ne bo potrebno iskati dveh ponudnikov.

Posredniki logističnih storitev vam pomagajo izbrati ustrezno zavarovanje tovora glede na
vaše potrebe ter prilagoditi zavarovanje prevoznim potrebam. Imajo tudi dostop do več
zavarovalnic in vam ponudijo primerjavo različnih možnosti. Hkrati vam olajšajo postopke
sklepanja zavarovanja in upravljanja z njim ter nudijo pomoč pri urejanju zahtevkov in
komunikaciji z zavarovalnico.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike