V Novi Sloveniji bodo vložili zahtevo za posvetovalni referendum, če ne bodo upoštevana dopolnila glede Zakona o uresničevanju pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ

Uredništvo

Vir foto: Twitter profil NSi.si
POSLUŠAJ ČLANEK

V državnem zboru bodo prihodnji teden obravnavali predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. V Novi Sloveniji menijo, da je zakon ustavno sporen, zato so vložili nekaj dopolnil. Če dopolnila ne bodo sprejeta, sledi posvetovalni referendum.

Kot je povedal poslanec te stranke, Aleksander Reberšek, so si v NSi ves čas prizadevali za boljšo integracijo tujcev, čemur predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ ne sledi. Sicer Nova Slovenija ni edina, ki zakonu nasprotuje. Tudi Zakonodajno-pravna služba je pred kratkim zapisala, da slovenska ustava zagotavlja posebno varstvo in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter posebne pravice romske skupnosti. Za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v Sloveniji pa v ustavi ni podlage.

V NSi so nad predlogom zakona zgroženi, menijo pa tudi, da je predlog v nasprotju z interesi Slovenije in njenih državljanov. Predlog med drugim tudi predvideva, da bo moralo ministrstvo za šolstvo za otroke pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v osnovnih in srednjih šolah omogočati brezplačno učenje njihovega maternega jezika in kulture. Po besedah Reberška je sedaj velik problem, da učenci v osnovnih in srednjih šolah ne znajo slovenskega jezika, državi pa bi moralo biti v interesu, da otrokom pri tem pomaga.

V Novi Sloveniji so na predlog zakona vložili več dopolnil. Z njimi med drugim predlagajo črtanje vseh členov zakona, ki niso skladni z ustavo, ministrstvo za šolstvo pa zavezujejo k izvedbi tečajev za učence in dijake, katerih materni jezik ni slovenščina. Predlagajo, da ministrstvo za notranje zadeve organizira dodatne tečaje učenja slovenščine in spoznavanja slovenske kulture za odrasle.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike