Vpisovanje v srednje šole: izteka se zadnji rok za prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti

Uredništvo

POSLUŠAJ ČLANEK

Izteka se rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za devetošolce, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo. 4. marec je tudi zadnji dan za posredovanje dokazila za vpis v športne oddelke.

Posebne vpisne pogoje, kot so opravljen preizkus znanja in nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev, določa več različnih srednješolskih programov. V ta namen mora kandidat ob prijavi predložiti obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal.

Prav tako mora predložiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata, in potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.

Kandidat lahko opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja tudi iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja, če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program gimnazija (športni oddelek) ali ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Več informacij in obrazci, potrebni za prijavo na preizkuse posebne nadarjenosti, znanj in spretnosti, so dostopni na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike