Enako velja za druge verske obrede kot so poroke, krsti in pogrebi. 

Škofje starejšim in bolnim vernikom svetujejo, da ostanejo doma, cerkve in kapele pa naj bodo v času epidemije odprte za osebno molitev, pod pogojem, da se je udeležuje manj kot 100 oseb.  

Verouka vsaj do 29. marca ne bo. 

Kot pišejo škofje, morajo župniki in duhovniki zagotoviti ustrezne osebe med mežnarji, člani župnijskega sveta, ministranti itd., ki bodo poskrbele, da med verskimi obredi v cerkvah ne bo več kot 100 vernikov. Če je število vernikov večje od dovoljenega števila, naj po možnosti obhajajo sveto mašo zunaj cerkve.

Svete maše na prostem, na primer na božjih poteh, so dovoljene, če je navzočih do 500 vernikov.

Verniki, ki niso zdravi ali imajo druge kronične bolezni oziroma so starejši, naj ostanejo doma, nadalje pišejo škofje. Če se verniki ob nedeljah ne bi mogli udeležiti svete maše, naj pridejo k maši med tednom, dodajajo.

Obenem župnike vabijo, da imajo v času epidemije cerkve in kapele odprte ter na voljo vernikom za osebno molitev pod pogojem, da njihovo število ne presega sto oseb.

Brez verouka, župnijskih pastoralnih svetov, duhovnih vaj ...


Škofje so odločili še, da za dva tedna - do nedelje, 29. marca, odpovedujejo verouk na župnijah. Ukrep ima možnost podaljšanja. Manjkajočo snov pa naj bi starši z otroki predelali sami.

Prav tako škofje naročajo, naj se načrtovane duhovne vaje preložijo, oziroma odpovedo, do nadaljnjega pa naj bodo preložene tudi volitve v Župnijske pastoralne svete.

Župnije in romarski uradi naj ne organizirajo romanj v tujino, že napovedane pa naj prestavijo, oziroma odpovedo.

Higiena duhovnikov in cerkva


Nadalje škofje svoje duhovnike pozivajo, da se zaščitijo, redno skrbijo za higieno rok in si pred obhajilom in po njem umijejo ter razkužijo roke. Prav tako morajo, v primeru dovolj velike in zračne spovednice, zaščititi spovednice z ustrezno PVC folijo oz. spovedujejo zunaj spovednice v cerkvi ali drugem večjem prostoru ter v primerni razdalji.

Ukazujejo tudi, naj duhovniki z znaki akutne bolezni dihal ne mašujejo, ne podeljujejo zakramentov in ne izvajajo verske dejavnosti, se samoizolirajo in po telefonu takoj kontaktirajo osebnega zdravnika. Prav tako sami ali po sodelavcih o svojem stanju obvestijo svojega škofa oziroma redovnega predstojnika.

Obenem duhovnike in druge prosijo, da skrbijo za čistočo verskih objektov. Koronavirus COVID-19 v kapljični obliki preživi od tri do devet dni. Zato je nujno potrebno, da se zlasti klopi, kljuke vrat in svete posode redno čisti z razkužilnimi sredstvi pred vsakim obredom in po njem.

V veljavi pa ostajajo že sprejeti ukrepi iz 25. februarja, ki nalagajo izpraznitev kropilnikov z blagoslovljeno vodo, stisk roke pri pozdravu miru ter obhajilo samo na roko.

Vernike, ki zbolijo oziroma imajo že prve znake obolelosti, pa pozivajo, da ostanejo doma in spremljajo bogoslužje po TV, radiu oziroma spletu.

Škofje so izdali še nekaj navodil za duhovnike glede mašnih obrazcev za bolnike in za zdravje, da ob primernem uvodu vernike pokropijo s čisto blagoslovljeno vodo, pri prošnjah dodajo dve prošnji za zdravje, pred skupnim blagoslovom pa zmolijo posebno molitev.

V primeru intenzivnejšega pojava okužb bodo škofje preko SŠK podali dodatne ukrepe in navodila glede števila vernikov pri svetih mašah in izvajanja verouka.

Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in trajajo do preklica.