Golobova "v prihodnost usmerjena" vlada začela varčevati: petino manj denarja na razpisu za znanstvene raziskovalne projekte

POSLUŠAJ ČLANEK

»Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost sta ključni za razvoj slovenske družbe, zato z veseljem ugotavljamo, da so sredstva načrtovana za znanost in inovacije v letu 2024 višja kot kadarkoli prej,« so uvodoma zapisali v izjavi za javnost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Obenem pa gre dejansko za znižanje sredstev za približno sedem milijonov evrov.

Proračun RS za leto 2024 je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/22, dne 2. 12. 2022. Predlog razdelitve sredstev za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je pripravljen ob upoštevanju razreza proračunskih izdatkov spremembe proračuna za leto 2024, Predloga proračuna RS za leto 2025 (Sklep Vlade RS, št. 41003-8/2023/5, z dne 10. 7. 2023) ter skladno z nujnimi prilagoditvami, ki so posledica ponovne uveljavitve fiskalnega pravila in naravnih ujm, ki so Slovenijo in njene državljane prizadele v zadnjih mesecih, so še zapisali.

Načrtujejo 20 milijonov manj sredstev od predvidenega?

V proračunu za leto 2023, ki je bil sprejet decembra 2022, je bilo na postavki Raziskovalni programi in projekti predvidenih 397.652.483 evrov sredstev. Sedaj pa gre razumeti iz izjave za javnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da je na tej postavki po rebalansu namenjenih 377.142.469 evrov sredstev, kar je več kot 20 milijonov manj.

Sicer na ministrstvu pojasnjujejo, da bo stabilno financiranje skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) naraslo za dodatnih 7,5 milijona evrov (30 % celotne rasti proračunske postavke), torej za 3 % (od izhodiščnih 225 milijonov evrov v letu 2023 na 232 milijonov evrov v letu 2024). Tudi v letu 2024 bodo raziskovalne organizacije, prejemnice stabilnega financiranja, prejele razvojni steber v višini 13,1 milijona evrov.

Obenem pa priznavajo, da je zaradi vseh nedavnih dogajanj rast integralnih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost za leto 2024 manjša od pričakovane in napovedane s proračunom iz julija 2022. Takrat spremenjene okoliščine niso mogle biti identificirane in vključene v proračunsko načrtovanje. Posledično bodo potrebne nekatere prilagoditve objavljenih razpisov ter delne prilagoditve količine in raznolikosti načrtovanih ukrepov ARIS za leto 2024, pri čemer ostaja absolutna prioriteta zagotavljanje stabilnosti financiranja.

Iskanje rezerv z neznanim rokom nakazil?

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije zagotavlja, da je del sredstev našel tudi pri drugih proračunskih porabnikih. Zaradi nezadostne rasti proračunskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, bomo rast, kot je razvidno iz tabel, omogočili s sredstvi drugih ministrstev, sredstvi evropske kohezijske politike in Načrta za odpornost in okrevanje, so zapisali in nadaljevali: »Obvezno zakonsko rast, skladno z ZZrID v 2024, bomo z omenjenimi dodatnimi sredstvi presegli za okoli 90 milijonov evrov. Dejstvo je, da višina teh skupnih sredstev še nikoli v zgodovini samostojne Slovenije ni bila zagotovljena v tako velikem obsegu.«

Pri tem, da je po naših informacijah vprašljiv rok izplačil. Namreč viri v znanstveni skupnosti opozarjajo, da naj bi nova pravila okoli financiranja zahtevala tudi zmanjšanje sofinanciranja velikih projektov s 500.000 na 400.000 EUR. Poleg tega pa naj bi bil pričetek izplačil zamaknjen za eno leto, in sicer na 1. 7. 2024, kar pomeni, da sredstev v 2023 ne bo.  

Ob tem se raziskovalcu, s katerim smo se pogovarjali, poraja vprašanje, katere inštitucije bodo za odobrene sofinancirane projekte lahko zagotovile dodatnih do 100.000 EUR sredstev. Kateri slovenski znanstveniki bodo eno leto čakali na delo? Ker gre za sposobne ljudi, bodo številni odšli v tujino, v letu 2024 bodo znanstvene inštitucije, če bodo sploh ponovno kandidirale, iskale znanstvenike iz drugih koncev sveta.

Vidne prve posledice

Objavljeni pa so bili že prvi popravki razpisov z zmanjšanimi vrednostmi. Tako je bil na spletni strani ARIS objavljen razpis za (so)financiranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2024 in 2025 (Paket 22). (So)financirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 evrov za naravoslovje, najmanj 20.000 evrov za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 evrov za humanistiko in družboslovje.

Ob objavi 24. 5. 2023 je bila predvidena skupna vrednost razpisa 20 milijonov evrov in je predvidevala okvirno 13.500.000 evrov za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 500.000 evrov, okvirno 6.500.000,00 evrov za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000 evrov. 

Z vladnim rebalansom pa je bil že objavljen popravek vrednosti razpisa in je bil zmanjšan za polovico. Sedaj predvideva deset milijonov evrov, od tega: okvirno 6.750.000 evrov za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 500.000 evrov, okvirno 3.250.000 evrov za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000 evrov.

Obenem pa so objavljeni tudi že popravki vrednosti na Javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023. Predvidena letna višina sredstev javnega razpisa je 23.500.000,00 evrov. Prvotni razpis, ki je bil objavljen januarja letos, je predvideval okvirno vrednost 30 milijonov evrov, kar pomeni, da gre za preko 20 odstotkov manj sredstev.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike